Masarykova obchodní akademie navazuje zahraniční spolupráci

PROJEKT / Smyslem je podpořit komunikací studentů a pedagogů s kolegy ze států Evropské unie a zdokonalit jazykové znalosti především v angličtině a francouzštině.
IVA KOVÁŘOVÁ
J i č í n - V rámci programu Socrates, vyhlášeného Evropskou unií, byly rozšířeny evropské projekty, zaměřené na vzděláváni pedagogických pracovníků a zlepšení výuky. Program nese název Comenius.
Jičínští jako první
Z jičínského regionu se jako první k možnosti rozšířeni vědomostí, vzájemné spolupráce a navázání nových partnerských vztahů připojila Masarykova obchodní akademie v Jičíně.
Profesorka Blažena Frýbová se ve dnech 25. až 28. ledna zúčastnila kontaktního semináře, konaného v Rumunsku. Z nabídky zvolila možnost jednoročního jazykového projektu, s jehož náplní seznámila účastníky rumunské konference a pro své aktivity vyhledala partnery. Práci zaměřila na konzumní zvyky mladých lidí a jejich přístup ke spotřebě, jedním z bodů byl i cestovní ruch mládeže. Zájem projevila belgická strana, která je členem EU, což je podmínkou projektu.
Přínos
Na otázku, jaký přínos bude mít tato aktivita pro studenty obchodní akademie, profesorka Frýbová uvádí, že v prvé řadě se v rámci zpracování projektu uskuteční výměna studentů se zahraničím, nabízí se tu možnost zdokonalení v angličtině. Belgičané provedou průzkum cestovního ruchu u nás, totéž uskuteční naši studenti v Belgii. Vypracování projektu bude společné. "Cestovní náklady a vše ostatní, spojené s realizací, zaplatí ze svých prostředků Evropská unie, která stanovila přísná pravidla. Pobyt v zahraničí musí být nejméně l4denní, domácí studenti se při něm musí intenzivně věnovat hostům, což v podstatě představuje měsíční absenci školní výuky. Navíc se musí naši studenti zdokonalit v holandštině," uvádí autorka projektu. Doplňuje, že přínosem bude i výměna zkušeností mezi školami a možnost navázání trvalé spolupráce s Belgičany. Podklady k projektu musí Blažena Frýbová odevzdat do 1. března, na jejich základě se pak rozhodne, zda se tato aktivita uskuteční. Na realizaci mají studenti jeden školní rok.
Migrace
Profesorka Frýbová navíc přihlásila školu do tříletého projektu Migrace v Evropě, kterého se zúčastní vedle České republiky Holandsko, Německo a Itálie. "Toto téma není zatím u nás aktuální, ale předpokládá se, že v rámci sjednocování Evropy nás tyto problémy postihnou v daleko vyšší míře než doposud," konstatuje Frýbová. V rámci společného projektu by měli dva vyučující se čtyřmi studenty dvakrát ročně navštívit každou ze tří uvedených zemí, kde budou zároveň prezentovat výsledky práce na projektu.
22.10.2001

Belgičanům se u nás líbilo

Masarykova obchodní akademie navázala spolupráci s belgickými studenty. Smyslem akce je podpořit komunikaci studentů a pedagogů a zdokonalit jazykové znalosti především v angličtině a francouzštině.
V rámci vzdělávacího programu Comenius, specializovaného na vzdělávání predagogických pracovníků a zlepšení výuky, vypracovala profesorka Masarykovy obchodní akademie Blažena Frýbová projekt, zaměřený na cestovní ruch a konzumní zvyky mladých lidí, jejich přístup ke spotřebě. Zahraničními partnery, se kterými byla podepsána smlouva, jsou studenti belgické školy - Sint - Jozef - Instituut Kontich, kteří v minulém týdnu zavítali do Jičína
IVA KOVÁŘOVÁ
J i č í n - Na Masarykovu obchodní akademii přijelo 13. října 18 studentů v doprovodu pedagogů. Všichni byli ubytováni v rodinách českých studentů, kteří jsou do projektu zařazeni. Po celý týden měli zajištěn zajímavý program, spojený s návštěvou Prahy, Prachovských skal, zakompováno byli i sportovní odpoledne a opékání vuřtů, závěrem se konala rozlučková party. V sobotu se Belgičané vraceli domů, mimochodem, ani se jim moc nechtělo.
Náročná příprava
"S přípravou mi pomáhali studenti, zapojení do projektu. Nejnáročnější bylo zajistit pestrý program a především sehnat finance. Podařilo se obstarat a umístit na školu belgickou vlajku, připravili jsme konferenční místnost, naše děvčata na rozlučkový večer sama nachystala chlebíčky a malé občerstvení," říká autorka projektu a hlavní organizátorka Blažena Frýbová. Upozorňuje, že problémem bylo najít našim studentům vhodné partnery, v jednom případě si dvě děvčata "nepadla do noty", což bylo nepříjemné a vázla vzájemná domluva. Jinak byli Belgičané nadmíru spokojeni, Jičín je okouzlil, především jeho okolí. Moc se jim líbila zdejší škola, jednání kantorů s dětmi, oceňovali uvolněnější atmosféru i volný přístup k internetu. "Poprvé přijeli do země původně patřící do východního bloku, a sami se přesvědčují, že je to u nás jiné, než se povídá. Říkají, že máme hodně věcí společných, a pociťují, že máme v podvědomí silnější národní cítění. Stoji o to, aby se ve spolupráci pokračovalo," vysvětluje vyučující.
Co hosty zaujalo
Doplňuje, že ocenili i návštěvu představení Laterna magica, kterým byli nadšeni. Zaujala je i samotná Praha. Příjemnou změnou bylo sportovní odpoledne, do kterého se aktivně zapojili, moc se jím zalíbilo opékání vuřtů a zpívání u táboráku. Belgický učitel nakonec vzal kytaru a s našimi děvčaty zpíval anglicky. Do pracovního programu byla zařazena nejen práce na společném projektu, ale také výuka českého jazyka a holandštiny. "S dorozumíváním nejsou velké problémy, naši studenti se zdokonalí v angličtině, což je velkým přínosem. Navíc je víceméně stavíme k zodpovědnosti postarat se ve všech ohledech o kamaráda a věnovat se mu," říká profesorka Frýbová. Jen si povzdychla nad tím, že ve školství nejsou tyto projekty vůbec finančně zohledněny, ačkoliv jsou jednoznačně přínosnou záležitostí, o kterou by jistě měly zájem i jiné školy. Mnohdy se peníze investují do nezáživných seminářů a vydávání příruček, přitom tato investice je nezpochybnitelná.
<-- back